TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ
Địa chỉ: Hòa Thọ - Hòa Phú - Hòa Vang - Đà Nẵng
Email: thhoaphu.hv@gmail.com. Điện thoại: 0236.787.025. Website: thhoaphu-hoavang.edu.vn
Xem bản: Desktop | Mobile