Thông báo họp Hội đồng sư phạm tháng 9/2013

Thông báo

Thông báo

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2013-2014, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Phú thông báo thời gian họp Hội đồng sư phạm tháng 9/2013 như sau:
Thời gian: Lúc 7g30 ngày 31 tháng 8 năm 2013
Địa điểm: Hội trường trường Tiểu học Hòa Phú
Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
                                                                Hiệu trưởng
                                                                Mạc Thị Hòa